Spor Fizyoterapistleri Derneği
TARİHÇE, MİSYON VE VİZYON
Bu sayfayı paylaş

Tarihçe ve Misyon:

Spor Fizyoterapistleri Derneği 6 Kasım 1999 yılında kurulduğundan itibaren spor fizyoterapistliği alanına lider olma görevi üstlenmiş, eğitim programları düzenlenerek bu alanda çalışacak kişilerin eğitilmesi, mesleğin yasal ve tüzel alanlarına yapılan hizmetler ile misyonunu sürdürmektedir. Kurulduğu yıl, uluslar arası düzeyde “International Federation of Sports Physiotherapy’nin” kurucu üyesi olarak tüm dünyadaki spor fizyoterapistlerinin sahip olduğu misyon ve vizyonunu temsil etmektedir.

Vizyon:

Bu çerçevede misyonunu, 2011 yılı ve ilerleyen yıllarda vizyonunu genişletip, geliştirerek sürdürecektir.

Vizyonumuzun parametreleri şunlardır:

1.      Profesyonelleşme ve Meslek otonomisinin sağlanması: Spor fizyoterapistleri bulundukları değişik konumlarda ve ülkelerde farklı mesleki hak ve yetkilere sahip olmalarına karşın aşağıda belirtilen özelliklerde bilgi ve beceriyle profesyonelleşmektedirler. Mesleğin otonomisi için; iş yerinde, öncelikle etik prensiplere uygun uygulamalar, eşit imkanlar, güven ve saygı ortamı, çalışma ortamının geliştirilmesi, diğer çalışanların desteklenmesi ve imkanlar oluşturarak bilgiyi edinme ve ulaşma, zamanı iyi kullanma, parasal ve diğer kaynakların kullanımı ve yönetimi, sigorta işlemleri gibi alanlarda yetkin olabilmeyi sağlamaktadırlar.

2.      Hayat boyu eğitim ve öğrenme: Spor fizyoterapistleri kendi mesleki beceri ve bilgilerini; devamlı gelişimleri takip ederek, kendi standartlarını,  kanıta dayalı bilimsel gelişmeler üzerine oturtarak, tecrübelerini diğer meslektaşları ile paylaşarak ve onlardan edindiği bilgileri de sentezleyerek pratik uygulamalarına yansıtmaktadırlar. Kurs, bilimsel toplantılar, hizmet içi eğitimlere katılıp, yeni eğitim programları düzenleyerek, lisansüstü eğitimler ile akademik alanda hizmetlere devam etmek, multidisipliner çalışma prensibi doğrultusunda diğer profesyonellerin uzmanlık alanlarındaki gelişimleri takip etmeyi hedeflemektedirler.

3.      Kanıta dayalı uygulamaları geliştirmek, araştırma ve yayın üretmek: Spor fizyoterapistleri kendi uygulamalarını, yeni bilgiler ışığında sorgulayarak değerlendirmekte, daha ileri çalışmalar için soruların ne olduğunu ortaya koyabilmektedirler. Devamlı değerlendirme, ölçüm tekniklerinin geliştirilmesi, tedavi edici uygulamalar, en uygun eğitim pratikleri, yaralanma riskleri, sporla ilişkili ekipman ve çevre şartları alanında epidemiyolojik çalışmalar, bilgi toplama, çok merkezli araştırmalara katılım hedeflenmektedirler.

4.      En iyi Çalışma Şeklinin Yaygınlaştırılması: American Physical Therapy Association (APTA)’nın 2020 yılı için Vizyonu; Fizyoterapistlerin ‘Özerk çalışmanın tüm imtiyazlarına sahip olmalarıdır’. Bu vizyon doğrultusunda mesleki gelişim büyüyerek devam edecektir. Spor Fizyoterapistleri kendi özelleşme alanlarında bu vizyonun gelişimini takip ederek özerk çalışma alanına sahip olacaklardır.

Derneğimiz (Tümü)
Twitter Facebook
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. © 2010 Spor Fizyoterapistleri Derneği
Web Tasarım