logo

Derneğimiz

ANASAYFA

Tarihçe

Spor fizyoterapistliği 1978 yılında sporcuların yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon konusunda Prof. Dr. Nevin Ergun’un bilim uzmanlığı tez çalışması ile başlamış, 1989 yılından itibaren sporcu sağlığı ünitesi olarak sporculara hizmet vermeye başlamıştır. Spor Fizyoterapistliği Bilim Uzmanlığı ve Doktora programları ilk kez 1999 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde verilmektedir.

Ülkemizde sporcu sağlığı, sporcu performansının değerlendirilmesi, yaralanmalardan korunma, yaralanmalardan sonra fizik tedavi ve rehabilitasyon konusunda, son 50 yıldır yapılan bilimsel çalışmalar ve bu işe gönül vermiş doktor, fizyoterapist ve spor bilimcilerinin çabasıyla belli bir görüş kazanılmıştır. Bugün artık sporlarda özelleşen spor fizyoterapistleri federasyonların sağlık komisyonlarında, uluslararası müsabakalarda ve hatta sporcuya özel alanlarda çalışmaktadır. Türkiye Futbol, Türkiye Basketbol, Türkiye Voleybol, Türkiye Tekvando ve Güreş Federasyonlarında fizyoterapistler özelleşmiş sadece bu sporlara özgü çalışmalarına devam ettirmektedirler.

Spor Fizyoterapistleri Derneği altında hizmetiçi eğitim kursları ile fizyoterapistlerin bu alanda yetişmesi için eğitimler verilmektedir. Ayrıca 2 yılda bir yapılan Spor Fizyoterapistleri Kongresi ve her yıl gerçekleştirilen Bahar Sempozyumları fizyoterapistlerin sporcu sağlığı konusundaki en son bilgilerini güncellemekte, vizyonlarını genişletmektedir.

Türkiye Spor Fizyoterapistleri Derneği 6 Kasım 1999’da kurulmuştur. International Federation of Sports Physical Therapy (IFSPT) ilk kez 1999 kuruluş çalışmalarına başlamış ve kurucu üyesi olarak Spor Fizyoterapistleri Derneği olarak bu çalışmalarda Türkiye’de yer almıştır. 2003 yılında ise Dünya Fizyoterapistler Konfederasyonu (WCPT) Barcelona-İspanya’daki toplantı ile alt grup olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

Dernek altında eğitim modülleri oluşturulmuş, ve popüler fizyoterapistlik alanına artan ilgi ile Spor Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlenen çalışmalar sonunda eğitim programları verilmeye başlanmıştır.

DAHA İYİYE, EN GÜZELİNE BİRLİKTE GÜÇ KATALIM....

İşimiz Eğitim İşimiz Güçlü Olmak..

Misyon - Vizyon

Spor Fizyoterapistleri Derneği 6 Kasım 1999 yılında kurulduğundan itibaren spor fizyoterapistliği alanına lider olma görevi üstlenmiş, eğitim programları düzenlenerek bu alanda çalışacak kişilerin eğitilmesi, mesleğin yasal ve tüzel alanlarına yapılan hizmetler ile misyonunu sürdürmektedir. Kurulduğu yıl, uluslar arası düzeyde “International Federation of Sports Physiotherapy’nin” kurucu üyesi olarak tüm dünyadaki spor fizyoterapistlerinin sahip olduğu misyon ve vizyonunu temsil etmektedir. Vizyonumuzun parametreleri şunlardır:

1. Profesyonelleşme ve Meslek otonomisinin sağlanması: Spor fizyoterapistleri bulundukları değişik konumlarda ve ülkelerde farklı mesleki hak ve yetkilere sahip olmalarına karşın aşağıda belirtilen özelliklerde bilgi ve beceriyle profesyonelleşmektedirler. Mesleğin otonomisi için; iş yerinde, öncelikle etik prensiplere uygun uygulamalar, eşit imkanlar, güven ve saygı ortamı, çalışma ortamının geliştirilmesi, diğer çalışanların desteklenmesi ve imkanlar oluşturarak bilgiyi edinme ve ulaşma, zamanı iyi kullanma, parasal ve diğer kaynakların kullanımı ve yönetimi, sigorta işlemleri gibi alanlarda yetkin olabilmeyi sağlamaktadırlar.

2. Hayat boyu eğitim ve öğrenme: Spor fizyoterapistleri kendi mesleki beceri ve bilgilerini; devamlı gelişimleri takip ederek, kendi standartlarını, kanıta dayalı bilimsel gelişmeler üzerine oturtarak, tecrübelerini diğer meslektaşları ile paylaşarak ve onlardan edindiği bilgileri de sentezleyerek pratik uygulamalarına yansıtmaktadırlar. Kurs, bilimsel toplantılar, hizmet içi eğitimlere katılıp, yeni eğitim programları düzenleyerek, lisansüstü eğitimler ile akademik alanda hizmetlere devam etmek, multidisipliner çalışma prensibi doğrultusunda diğer profesyonellerin uzmanlık alanlarındaki gelişimleri takip etmeyi hed

3. Kanıta dayalı uygulamaları geliştirmek, araştırma ve yayın üretmek: Spor fizyoterapistleri kendi uygulamalarını, yeni bilgiler ışığında sorgulayarak değerlendirmekte, daha ileri çalışmalar için soruların ne olduğunu ortaya koyabilmektedirler. Devamlı değerlendirme, ölçüm tekniklerinin geliştirilmesi, tedavi edici uygulamalar, en uygun eğitim pratikleri, yaralanma riskleri, sporla ilişkili ekipman ve çevre şartları alanında epidemiyolojik çalışmalar, bilgi toplama, çok merkezli araştırmalara katılım hedeflenmektedirler.

4. En iyi Çalışma Şeklinin Yaygınlaştırılması: American Physical Therapy Association (APTA)’nın 2020 yılı için Vizyonu; Fizyoterapistlerin ‘Özerk çalışmanın tüm imtiyazlarına sahip olmalarıdır’. Bu vizyon doğrultusunda mesleki gelişim büyüyerek devam edecektir. Spor Fizyoterapistleri kendi özelleşme alanlarında bu vizyonun gelişimini takip ederek özerk çalışma alanına sahip olacaklardır.

Dernek Faaliyet Alanları

• Spor fizyoterapistliği alanında çalışacak fizyoterapistlerin yetiştirilmesi amacıyla eğitim kursları planlamak ve uygulamak (Kurs sonunda verilen sertifika dernekçe onaylanır).

• Mesleki uygulamadaki eksiklikleri gidermek amacıyla hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek.

• Sporcu, antrenör, idareci eğitiminin sağlanması amacıyla spor klüpleri bünyesinde kurs ve seminerler düzenlemek.

• Genel anlamda fizyoterapistin, özel anlamda spor fizyoterapistinin yasal tanımının yapılmasını, görev ve yetkilerinin belirlenmesini sağlamak amacıyla ilgili bakanlıklara ve parlementoya girişimlerde bulunmak.

• Mesleki alanda yapılan yenilikleri izlemek amacıyla yurtdışı yayınları takip etmek, diğer derneklerle bağlantı kurarak bu derneklerle işbirliği yapmak.

• Dernek yayını olan broşür, kitap, bülten v.s. ile üyeler arası iletişim ve bilgi alışverişini kurmak ve devam ettirmek.

• Ülkedeki spor kuruluşları, Spor Bakanlığı, Milli Olimpiyat Komitesi ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğünün Sağlık Dairesi, Sağlık Yüksek Kurulu ve Eğitim Daireleri ile organik bağ içinde olmak.

8- Sadece sağlıklarını korumak, geliştirmek ve kemik yapılarını desteklemek isteyen eğitimsiz erkek ve kadınlar,

9- Engelli sporcular ve egzersiz yapmak isteyen engelliler

Spor Fizyoterapistleri Derneği Logo

MERKEZ
SPOR FİZYOTERAPİSTLERİ DERNEĞİ
İZMİR CAD. IHLAMUR SOK. 8/16 KIZILAY / ANKARA
Tel: (312) 4256353


© Copyright 2024. All Rights Reserved.